Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 52 100% 100% 0%
2021 64 100% 100% 0%
2020 47 100% 100% 0%
2019 52 100% 100% 0%
2018 52 100% 100% 0%
2017 50 98% 98% 0%
2016 50 100% 100% 0%
2015 43 100% 100% 0%
2014 50 100% 100% 0%
2013 42 100% 100% 0%
2012 4 50% 66.667% 25%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 52
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501925 64
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2501925 47
  100%
  100%
  0%
2019 2501925 52
  100%
  100%
  0%
2018 2501925 52
  100%
  100%
  0%
2017 2501925 50
  98%
  98%
  0%
2016 2501925 50
  100%
  100%
  0%
2015 2501925 43
  100%
  100%
  0%
2014 2501925 50
  100%
  100%
  0%
2013 2501925 42
  100%
  100%
  0%
2012 2501925 4
  50%
  67%
  25%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 52 2% 12% 65% 21% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501925 64 3% 5% 84% 8% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2501925 47 0% 4% 89% 6% 0% 0%
2019 2501925 52 6% 8% 75% 12% 0% 0%
2018 2501925 52 6% 10% 79% 6% 0% 0%
2017 2501925 50 4% 0% 80% 14% 2% 0%
2016 2501925 50 4% 14% 64% 18% 0% 0%
2015 2501925 43 5% 2% 67% 26% 0% 0%
2014 2501925 50 4% 12% 76% 8% 0% 0%
2013 2501925 42 5% 5% 79% 12% 0% 0%
2012 2501925 4 0% 50% 0% 0% 25% 25%