Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 48 89.583% 89.583% 0%
2021 63 96.825% 96.825% 0%
2020 61 90.164% 90.164% 0%
2019 54 88.889% 88.889% 0%
2018 58 89.655% 89.655% 0%
2017 59 91.525% 93.103% 1.695%
2016 65 95.385% 95.385% 0%
2015 48 91.667% 91.667% 0%
2014 45 95.556% 97.727% 2.222%
2013 58 94.828% 94.828% 0%
2012 36 86.111% 88.571% 2.778%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 48
  90%
  90%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 2501925 63
  97%
  97%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2501925 61
  90%
  90%
  0%
2019 2501925 54
  89%
  89%
  0%
2018 2501925 58
  90%
  90%
  0%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2017 2501925 59
  92%
  93%
  2%
1353 64
  75%
  75%
  0%
2016 2501925 65
  95%
  95%
  0%
2015 2501925 48
  92%
  92%
  0%
2014 2501925 45
  96%
  98%
  2%
2013 2501925 58
  95%
  95%
  0%
2012 2501925 36
  86%
  89%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 48 0% 2% 44% 44% 10% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2501925 63 0% 2% 24% 71% 3% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2501925 61 2% 2% 38% 49% 10% 0%
2019 2501925 54 0% 6% 35% 48% 11% 0%
2018 2501925 58 2% 3% 47% 38% 10% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2017 2501925 59 2% 0% 44% 46% 7% 2%
1353 64 0% 0% 0% 75% 25% 0%
2016 2501925 65 2% 11% 32% 51% 5% 0%
2015 2501925 48 2% 6% 58% 25% 8% 0%
2014 2501925 45 0% 2% 51% 42% 2% 2%
2013 2501925 58 0% 3% 33% 59% 5% 0%
2012 2501925 36 0% 0% 56% 31% 11% 3%