Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 87 56.322% 58.333% 3.448%
2021 83 56.627% 56.627% 0%
2020 98 72.449% 73.958% 2.041%
2019 99 52.525% 53.061% 1.01%
2018 96 54.167% 55.914% 3.125%
2017 74 43.243% 45.07% 4.054%
2016 69 66.667% 70.769% 5.797%
2015 73 75.342% 75.342% 0%
2014 62 75.806% 77.049% 1.613%
2013 84 78.571% 85.714% 8.333%
2012 62 46.774% 46.774% 0%
2011 53 67.925% 70.588% 3.774%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 87
  56%
  58%
  3%
2021 2501925 83
  57%
  57%
  0%
2020 2501925 98
  72%
  74%
  2%
2019 2501925 99
  53%
  53%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501925 96
  54%
  56%
  3%
2017 2501925 74
  43%
  45%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2016 2501925 69
  67%
  71%
  6%
2015 2501925 73
  75%
  75%
  0%
2014 2501925 62
  76%
  77%
  2%
2013 2501925 84
  79%
  86%
  8%
2012 2501925 62
  47%
  47%
  0%
2011 2501925 53
  68%
  71%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 87 1% 0% 9% 43% 40% 3%
2021 2501925 83 1% 1% 10% 43% 43% 0%
2020 2501925 98 0% 0% 6% 60% 26% 2%
2019 2501925 99 0% 2% 4% 40% 46% 1%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2501925 96 0% 0% 6% 40% 43% 3%
2017 2501925 74 0% 0% 9% 32% 53% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2501925 69 0% 1% 6% 59% 28% 6%
2015 2501925 73 0% 0% 7% 68% 25% 0%
2014 2501925 62 0% 0% 8% 68% 23% 2%
2013 2501925 84 0% 0% 7% 71% 13% 8%
2012 2501925 62 0% 2% 11% 34% 53% 0%
2011 2501925 53 0% 0% 11% 57% 28% 4%