Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 67 83.582% 88.889% 5.97%
2021 63 76.19% 87.273% 12.698%
2020 69 75.362% 83.871% 10.145%
2019 76 88.158% 90.541% 2.632%
2018 72 75% 84.375% 11.111%
2017 68 70.588% 84.211% 16.176%
2016 75 80% 88.235% 9.333%
2015 77 81.818% 87.5% 6.494%
2014 70 70% 79.032% 11.429%
2013 66 59.091% 82.979% 28.788%
2012 54 74.074% 76.923% 3.704%
2011 44 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 67
  84%
  89%
  6%
2021 2501925 63
  76%
  87%
  13%
1353 64
  50%
  50%
  0%
2020 2501925 69
  75%
  84%
  10%
2019 2501925 76
  88%
  91%
  3%
2018 2501925 72
  75%
  84%
  11%
2017 2501925 68
  71%
  84%
  16%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501925 75
  80%
  88%
  9%
2015 2501925 77
  82%
  88%
  6%
2014 2501925 70
  70%
  79%
  11%
2013 2501925 66
  59%
  83%
  29%
2012 2501925 54
  74%
  77%
  4%
2011 2501925 44
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 67 4% 0% 28% 51% 10% 6%
2021 2501925 63 2% 0% 24% 51% 11% 13%
1353 64 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2020 2501925 69 0% 0% 17% 58% 14% 10%
2019 2501925 76 1% 0% 33% 54% 9% 3%
2018 2501925 72 1% 0% 21% 53% 14% 11%
2017 2501925 68 1% 0% 15% 54% 13% 16%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501925 75 0% 0% 13% 67% 11% 9%
2015 2501925 77 1% 0% 16% 65% 12% 6%
2014 2501925 70 1% 0% 20% 49% 19% 11%
2013 2501925 66 0% 0% 14% 45% 12% 29%
2012 2501925 54 0% 0% 22% 52% 22% 4%
2011 2501925 44 5% 0% 64% 32% 0% 0%