Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 71 90.141% 94.118% 4.225%
2021 81 81.481% 92.958% 12.346%
2020 74 64.865% 81.356% 20.27%
2019 71 80.282% 91.935% 12.676%
2018 84 85.714% 92.308% 7.143%
2017 75 80% 86.957% 8%
2016 76 88.158% 93.056% 5.263%
2015 77 85.714% 90.411% 5.195%
2014 60 91.667% 94.828% 3.333%
2013 73 84.932% 84.932% 0%
2012 69 72.464% 78.125% 7.246%
2011 72 80.556% 86.567% 6.944%
2010 63 74.603% 82.456% 9.524%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 71
  90%
  94%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501925 81
  81%
  93%
  12%
1353 32
  0%
  0%
  0%
2020 2501925 74
  65%
  81%
  20%
2019 2501925 71
  80%
  92%
  13%
2018 2501925 84
  86%
  92%
  7%
2017 2501925 75
  80%
  87%
  8%
2016 2501925 76
  88%
  93%
  5%
2015 2501925 77
  86%
  90%
  5%
2014 2501925 60
  92%
  95%
  3%
2013 2501925 73
  85%
  85%
  0%
2012 2501925 69
  72%
  78%
  7%
2011 2501925 72
  81%
  87%
  7%
2010 2501925 63
  75%
  82%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 71 1% 0% 35% 54% 6% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501925 81 2% 1% 37% 41% 6% 12%
1353 32 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2501925 74 1% 0% 32% 31% 15% 20%
2019 2501925 71 3% 3% 54% 21% 7% 13%
2018 2501925 84 1% 2% 29% 54% 7% 7%
2017 2501925 75 3% 0% 27% 51% 12% 8%
2016 2501925 76 1% 0% 24% 63% 7% 5%
2015 2501925 77 1% 0% 35% 49% 9% 5%
2014 2501925 60 5% 3% 63% 20% 5% 3%
2013 2501925 73 1% 1% 29% 53% 15% 0%
2012 2501925 69 1% 1% 41% 29% 20% 7%
2011 2501925 72 1% 0% 39% 40% 13% 7%
2010 2501925 63 0% 0% 29% 46% 16% 10%