Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 52 98.077% 98.077% 0%
2021 57 96.491% 96.491% 0%
2020 70 97.143% 97.143% 0%
2019 56 91.071% 92.727% 1.786%
2018 40 97.5% 97.5% 0%
2017 58 98.276% 98.276% 0%
2016 56 98.214% 100% 1.786%
2015 53 98.113% 98.113% 0%
2014 44 86.364% 86.364% 0%
2013 48 97.917% 97.917% 0%
2012 43 97.674% 97.674% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 52
  98%
  98%
  0%
2021 2501925 57
  96%
  96%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2501925 70
  97%
  97%
  0%
2019 2501925 56
  91%
  93%
  2%
2018 2501925 40
  98%
  98%
  0%
2017 2501925 58
  98%
  98%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501925 56
  98%
  100%
  2%
2015 2501925 53
  98%
  98%
  0%
2014 2501925 44
  86%
  86%
  0%
2013 2501925 48
  98%
  98%
  0%
2012 2501925 43
  98%
  98%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 52 0% 4% 54% 40% 2% 0%
2021 2501925 57 0% 2% 46% 49% 4% 0%
1353 48 0% 33% 0% 67% 0% 0%
2020 2501925 70 1% 3% 57% 36% 3% 0%
2019 2501925 56 0% 2% 21% 68% 7% 2%
2018 2501925 40 0% 0% 20% 78% 3% 0%
2017 2501925 58 2% 3% 26% 67% 2% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501925 56 0% 2% 29% 68% 0% 2%
2015 2501925 53 2% 9% 19% 68% 2% 0%
2014 2501925 44 0% 7% 16% 64% 14% 0%
2013 2501925 48 4% 2% 33% 58% 2% 0%
2012 2501925 43 0% 9% 28% 60% 2% 0%