Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 71 78.873% 81.159% 2.817%
2021 73 80.822% 89.394% 9.589%
2020 69 75.362% 85.246% 11.594%
2019 77 89.61% 100% 10.39%
2018 87 83.908% 86.905% 3.448%
2017 75 70.667% 79.104% 10.667%
2016 71 90.141% 90.141% 0%
2015 76 80.263% 85.915% 6.579%
2014 65 87.692% 93.443% 6.154%
2013 68 75% 79.688% 5.882%
2012 78 75.641% 83.099% 8.974%
2011 80 67.5% 83.077% 18.75%
2010 63 60.317% 73.077% 17.46%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 71
  79%
  81%
  3%
2021 2501925 73
  81%
  89%
  10%
2020 2501925 69
  75%
  85%
  12%
2019 2501925 77
  90%
  100%
  10%
2018 2501925 87
  84%
  87%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501925 75
  71%
  79%
  11%
2016 2501925 71
  90%
  90%
  0%
2015 2501925 76
  80%
  86%
  7%
2014 2501925 65
  88%
  93%
  6%
2013 2501925 68
  75%
  80%
  6%
2012 2501925 78
  76%
  83%
  9%
2011 2501925 80
  68%
  83%
  19%
2010 2501925 63
  60%
  73%
  17%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 71 3% 7% 30% 39% 18% 3%
2021 2501925 73 3% 1% 29% 48% 10% 10%
2020 2501925 69 4% 3% 28% 41% 13% 12%
2019 2501925 77 3% 9% 52% 26% 0% 10%
2018 2501925 87 2% 6% 25% 51% 13% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2501925 75 3% 1% 20% 47% 19% 11%
2016 2501925 71 3% 3% 24% 61% 10% 0%
2015 2501925 76 1% 0% 12% 67% 13% 7%
2014 2501925 65 3% 9% 42% 34% 6% 6%
2013 2501925 68 0% 0% 7% 68% 19% 6%
2012 2501925 78 0% 0% 29% 46% 15% 9%
2011 2501925 80 3% 1% 15% 49% 14% 19%
2010 2501925 63 2% 2% 11% 46% 22% 17%