Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 89 71.91% 79.012% 8.989%
2021 89 60.674% 69.231% 12.36%
2020 85 54.118% 65.714% 17.647%
2019 111 73.874% 82% 9.91%
2018 112 53.571% 60.606% 11.607%
2017 95 47.368% 52.326% 9.474%
2016 96 65.625% 72.414% 9.375%
2015 82 57.317% 60.256% 4.878%
2014 79 81.013% 83.117% 2.532%
2013 79 58.228% 66.667% 12.658%
2012 83 67.47% 68.293% 1.205%
2011 81 60.494% 68.056% 11.111%
2010 63 61.905% 67.241% 7.937%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 89
  72%
  79%
  9%
2021 2501925 89
  61%
  69%
  12%
2020 2501925 85
  54%
  66%
  18%
2019 2501925 111
  74%
  82%
  10%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2018 2501925 112
  54%
  61%
  12%
2017 2501925 95
  47%
  52%
  9%
2016 2501925 96
  66%
  72%
  9%
2015 2501925 82
  57%
  60%
  5%
2014 2501925 79
  81%
  83%
  3%
2013 2501925 79
  58%
  67%
  13%
2012 2501925 83
  67%
  68%
  1%
2011 2501925 81
  60%
  68%
  11%
2010 2501925 63
  62%
  67%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 89 1% 1% 25% 44% 19% 9%
2021 2501925 89 0% 0% 6% 55% 27% 12%
2020 2501925 85 1% 0% 6% 47% 28% 18%
2019 2501925 111 0% 1% 15% 58% 16% 10%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2018 2501925 112 0% 2% 7% 45% 35% 12%
2017 2501925 95 1% 1% 3% 42% 43% 9%
2016 2501925 96 0% 1% 6% 58% 25% 9%
2015 2501925 82 1% 0% 7% 49% 38% 5%
2014 2501925 79 0% 0% 6% 75% 16% 3%
2013 2501925 79 1% 3% 6% 48% 29% 13%
2012 2501925 83 1% 0% 4% 63% 31% 1%
2011 2501925 81 2% 0% 16% 42% 28% 11%
2010 2501925 63 0% 0% 5% 57% 30% 8%