Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 68 94.118% 98.462% 4.412%
2021 53 75.472% 86.957% 13.208%
2020 62 88.71% 91.667% 3.226%
2019 67 97.015% 98.485% 1.493%
2018 62 90.323% 96.552% 6.452%
2017 60 86.667% 91.228% 5%
2016 64 92.188% 98.333% 6.25%
2015 57 96.491% 98.214% 1.754%
2014 54 94.444% 98.077% 3.704%
2013 57 89.474% 98.077% 8.772%
2012 52 92.308% 94.118% 1.923%
2011 49 95.918% 95.918% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 68
  94%
  98%
  4%
2021 2501925 53
  75%
  87%
  13%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2020 2501925 62
  89%
  92%
  3%
2019 2501925 67
  97%
  98%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501925 62
  90%
  97%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501925 60
  87%
  91%
  5%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2016 2501925 64
  92%
  98%
  6%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2015 2501925 57
  96%
  98%
  2%
2014 2501925 54
  94%
  98%
  4%
2013 2501925 57
  89%
  98%
  9%
2012 2501925 52
  92%
  94%
  2%
2011 2501925 49
  96%
  96%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 68 0% 6% 29% 59% 1% 4%
2021 2501925 53 2% 2% 28% 43% 11% 13%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2020 2501925 62 2% 3% 55% 29% 8% 3%
2019 2501925 67 0% 0% 66% 31% 1% 1%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501925 62 2% 0% 16% 73% 3% 6%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2501925 60 2% 0% 37% 48% 8% 5%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2016 2501925 64 2% 2% 39% 50% 2% 6%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2015 2501925 57 2% 2% 79% 14% 2% 2%
2014 2501925 54 2% 2% 41% 50% 2% 4%
2013 2501925 57 2% 7% 40% 40% 2% 9%
2012 2501925 52 2% 4% 35% 52% 6% 2%
2011 2501925 49 2% 8% 47% 39% 4% 0%