Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 63 69.841% 69.841% 0%
2021 77 83.117% 84.211% 1.299%
2020 85 64.706% 64.706% 0%
2019 74 75.676% 75.676% 0%
2018 67 64.179% 65.152% 1.493%
2017 76 69.737% 70.667% 1.316%
2016 61 78.689% 100% 21.311%
2015 53 86.792% 86.792% 0%
2014 47 95.745% 95.745% 0%
2013 54 98.148% 100% 1.852%
2012 41 95.122% 95.122% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 63
  70%
  70%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 2501925 77
  83%
  84%
  1%
2020 2501925 85
  65%
  65%
  0%
2019 2501925 74
  76%
  76%
  0%
2018 2501925 67
  64%
  65%
  1%
1353 32
  0%
  0%
  0%
2017 2501925 76
  70%
  71%
  1%
1353 48
  0%
  0%
  0%
2016 2501925 61
  79%
  100%
  21%
2015 2501925 53
  87%
  87%
  0%
2014 2501925 47
  96%
  96%
  0%
2013 2501925 54
  98%
  100%
  2%
2012 2501925 41
  95%
  95%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 63 0% 0% 22% 48% 30% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2501925 77 0% 0% 29% 55% 16% 1%
2020 2501925 85 2% 0% 34% 28% 35% 0%
2019 2501925 74 0% 0% 16% 58% 24% 0%
2018 2501925 67 0% 0% 22% 40% 34% 1%
1353 32 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2501925 76 1% 0% 33% 36% 29% 1%
1353 48 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2501925 61 2% 0% 34% 43% 0% 21%
2015 2501925 53 2% 0% 30% 55% 13% 0%
2014 2501925 47 6% 4% 62% 23% 4% 0%
2013 2501925 54 2% 7% 61% 28% 0% 2%
2012 2501925 41 5% 0% 51% 39% 5% 0%