Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 41 100% 100% 0%
2021 41 100% 100% 0%
2020 42 100% 100% 0%
2019 43 100% 100% 0%
2018 43 97.674% 97.674% 0%
2017 51 100% 100% 0%
2016 46 100% 100% 0%
2015 38 100% 100% 0%
2014 49 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501925 41
  100%
  100%
  0%
2021 2501925 41
  100%
  100%
  0%
2020 2501925 42
  100%
  100%
  0%
2019 2501925 43
  100%
  100%
  0%
2018 2501925 43
  98%
  98%
  0%
2017 2501925 51
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501925 46
  100%
  100%
  0%
2015 2501925 38
  100%
  100%
  0%
2014 2501925 49
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501925 41 10% 32% 41% 17% 0% 0%
2021 2501925 41 10% 22% 56% 12% 0% 0%
2020 2501925 42 10% 24% 48% 19% 0% 0%
2019 2501925 43 9% 28% 56% 7% 0% 0%
2018 2501925 43 9% 37% 44% 7% 2% 0%
2017 2501925 51 8% 37% 39% 16% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2501925 46 11% 48% 33% 9% 0% 0%
2015 2501925 38 8% 76% 16% 0% 0% 0%
2014 2501925 49 8% 45% 43% 4% 0% 0%