Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 364 45 70
2022 427 64 70
2021 415 60 70
2020 439 83 70
2019 325 39 70
2018 345 73 70
2017 411 88 70
2016 394 55 70
2015 339 52 70
2014 381 48 60
2013 390 66 60
2012 371 60 60
2011 515 80 60
2010 232 24 60

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 76%
57
15%
11
8%
6
0%
0
0%
0
1%
1
75
2022 80%
53
14%
9
6%
4
0%
0
0%
0
0%
0
66
2021 87%
61
11%
8
1%
1
0%
0
0%
0
0%
0
70
2020 89%
62
7%
5
1%
1
3%
2
0%
0
0%
0
70
2019 83%
58
10%
7
6%
4
0%
0
1%
1
0%
0
70
2018 82%
60
7%
5
7%
5
0%
0
1%
1
3%
2
73
2017 86%
61
7%
5
7%
5
0%
0
0%
0
0%
0
71
2016 77%
55
8%
6
11%
8
0%
0
0%
0
3%
2
71
2015 78%
57
11%
8
5%
4
0%
0
1%
1
4%
3
73
2014 86%
50
9%
5
3%
2
0%
0
0%
0
2%
1
58
2013 84%
54
5%
3
3%
2
2%
1
0%
0
6%
4
64
2012 85%
51
7%
4
3%
2
3%
2
0%
0
2%
1
60
2011 81%
50
15%
9
2%
1
0%
0
3%
2
0%
0
62
2010 79%
50
16%
10
3%
2
0%
0
0%
0
2%
1
63