Hores HIDA segons categoria del professor

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2021 28%
1265h
17%
762h
23%
1039h
2%
100h
22%
1007h
7%
304h
4477h
2020 29%
1284h
17%
754h
22%
981h
2%
83h
25%
1108h
5%
244h
4454h
2019 25%
1069h
20%
852h
23%
976h
0%
0h
25%
1062h
7%
284h
4242h
2018 25%
1168h
21%
977h
27%
1234h
0%
0h
18%
810h
9%
413h
4602h
2017 24%
968h
30%
1198h
20%
812h
0%
0h
16%
641h
10%
421h
4040h
2016 20%
818h
38%
1545h
17%
685h
0%
0h
16%
649h
9%
357h
4054h
2015 10%
415h
54%
2137h
17%
678h
0%
0h
13%
515h
6%
242h
3987h
2014 11%
442h
53%
2185h
18%
731h
0%
0h
13%
521h
7%
277h
4156h
2013 13%
574h
47%
2000h
17%
741h
0%
17h
11%
454h
12%
493h
4278h
2012 12%
387h
44%
1432h
17%
556h
5%
154h
9%
306h
13%
408h
3243h
2011 14%
297h
42%
912h
15%
320h
12%
253h
5%
105h
14%
308h
2194h
2010 14%
159h
43%
497h
17%
200h
0%
0h
0%
0h
26%
295h
1152h