Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 25 92% 100% 8%
2021 44 100% 100% 0%
2020 34 94.118% 94.118% 0%
2019 29 93.103% 100% 6.897%
2018 33 90.909% 93.75% 3.03%
2017 23 91.304% 95.455% 4.348%
2016 16 87.5% 93.333% 6.25%
2015 7 57.143% 100% 42.857%
2014 18 88.889% 88.889% 0%
2013 21 71.429% 100% 28.571%
2012 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501933 25
  92%
  100%
  8%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2021 2501928 1
  100%
  100%
  0%
2501933 44
  100%
  100%
  0%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2020 2501928 5
  80%
  100%
  20%
2501933 34
  94%
  94%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501928 9
  89%
  100%
  11%
2501933 29
  93%
  100%
  7%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2018 2501928 5
  60%
  75%
  20%
2501933 33
  91%
  94%
  3%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2017 2501928 3
  67%
  100%
  33%
2501933 23
  91%
  95%
  4%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2016 2501928 4
  25%
  50%
  50%
2501933 16
  88%
  93%
  6%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 144
  44%
  67%
  33%
2015 2501928 2
  100%
  100%
  0%
2501933 7
  57%
  100%
  43%
2014 2501933 18
  89%
  89%
  0%
2013 2501928 1
  100%
  100%
  0%
2501933 21
  71%
  100%
  29%
2012 2501933 2
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501933 25 0% 4% 36% 52% 0% 8%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2021 2501928 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501933 44 0% 2% 50% 48% 0% 0%
1353 96 0% 0% 17% 83% 0% 0%
2020 2501928 5 0% 0% 0% 80% 0% 20%
2501933 34 0% 0% 38% 56% 6% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2501928 9 0% 0% 67% 22% 0% 11%
2501933 29 0% 0% 21% 72% 0% 7%
1353 64 0% 0% 75% 0% 0% 25%
2018 2501928 5 0% 20% 40% 0% 20% 20%
2501933 33 6% 9% 30% 45% 6% 3%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2017 2501928 3 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2501933 23 0% 9% 48% 35% 4% 4%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2016 2501928 4 0% 0% 0% 25% 25% 50%
2501933 16 0% 0% 63% 25% 6% 6%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 144 0% 0% 11% 33% 22% 33%
2015 2501928 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501933 7 0% 0% 43% 14% 0% 43%
2014 2501933 18 0% 0% 50% 39% 11% 0%
2013 2501928 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501933 21 0% 5% 29% 38% 0% 29%
2012 2501933 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%