Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 48 100% 100% 0%
2021 44 100% 100% 0%
2020 116 99.138% 100% 0.862%
2019 103 91.262% 92.157% 0.971%
2018 125 95.2% 99.167% 4%
2017 132 97.727% 99.231% 1.515%
2016 112 95.536% 100% 4.464%
2015 89 98.876% 100% 1.124%
2014 124 95.161% 96.721% 1.613%
2013 99 93.939% 93.939% 0%
2012 111 98.198% 99.091% 0.901%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501933 48
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501933 44
  100%
  100%
  0%
2020 2501933 116
  99%
  100%
  1%
2019 2501933 103
  91%
  92%
  1%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2501933 125
  95%
  99%
  4%
2017 2501933 132
  98%
  99%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501933 112
  96%
  100%
  4%
1355 14
  100%
  100%
  0%
2015 2501933 89
  99%
  100%
  1%
2014 2501933 124
  95%
  97%
  2%
2013 2501933 99
  94%
  94%
  0%
2012 2501933 111
  98%
  99%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501933 48 0% 6% 60% 33% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501933 44 7% 14% 55% 25% 0% 0%
2020 2501933 116 1% 9% 81% 9% 0% 1%
2019 2501933 103 4% 7% 49% 31% 8% 1%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2018 2501933 125 6% 3% 62% 25% 1% 4%
2017 2501933 132 6% 4% 70% 18% 1% 2%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501933 112 4% 6% 64% 21% 0% 4%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501933 89 2% 7% 64% 26% 0% 1%
2014 2501933 124 2% 0% 48% 45% 3% 2%
2013 2501933 99 2% 1% 36% 55% 6% 0%
2012 2501933 111 0% 4% 46% 49% 1% 1%