Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 50 98% 100% 2%
2021 67 94.03% 95.455% 1.493%
2020 65 95.385% 100% 4.615%
2019 68 98.529% 100% 1.471%
2018 68 94.118% 100% 5.882%
2017 69 88.406% 93.846% 5.797%
2016 69 97.101% 100% 2.899%
2015 71 94.366% 97.101% 2.817%
2014 55 96.364% 98.148% 1.818%
2013 57 98.246% 100% 1.754%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501933 50
  98%
  100%
  2%
2021 2501933 67
  94%
  95%
  1%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2501933 65
  95%
  100%
  5%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2501933 68
  99%
  100%
  1%
2018 2501933 68
  94%
  100%
  6%
2017 2501933 69
  88%
  94%
  6%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2501933 69
  97%
  100%
  3%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501933 71
  94%
  97%
  3%
2014 2501933 55
  96%
  98%
  2%
2013 2501933 57
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501933 50 4% 10% 76% 8% 0% 2%
2021 2501933 67 3% 0% 51% 40% 4% 1%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2501933 65 5% 0% 55% 35% 0% 5%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2019 2501933 68 4% 4% 60% 29% 0% 1%
2018 2501933 68 0% 0% 56% 38% 0% 6%
2017 2501933 69 0% 0% 55% 33% 6% 6%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2016 2501933 69 1% 6% 33% 57% 0% 3%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2501933 71 3% 1% 39% 51% 3% 3%
2014 2501933 55 2% 0% 60% 35% 2% 2%
2013 2501933 57 2% 0% 49% 47% 0% 2%