Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 47 87.234% 91.111% 4.255%
2021 74 100% 100% 0%
2020 75 100% 100% 0%
2019 65 92.308% 98.361% 6.154%
2018 72 94.444% 98.551% 4.167%
2017 78 87.179% 93.151% 6.41%
2016 47 97.872% 97.872% 0%
2015 63 88.889% 98.246% 9.524%
2014 26 100% 100% 0%
2013 35 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501933 47
  87%
  91%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2501933 74
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 2501933 75
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2501933 65
  92%
  98%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501933 72
  94%
  99%
  4%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2017 2501933 78
  87%
  93%
  6%
1353 160
  100%
  100%
  0%
2016 2501933 47
  98%
  98%
  0%
1355 28
  100%
  100%
  0%
1353 208
  92%
  100%
  8%
2015 2501933 63
  89%
  98%
  10%
2014 2501933 26
  100%
  100%
  0%
2013 2501933 35
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501933 47 0% 0% 60% 26% 9% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2501933 74 0% 12% 78% 9% 0% 0%
1353 64 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2020 2501933 75 0% 4% 87% 9% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2501933 65 0% 0% 52% 40% 2% 6%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2018 2501933 72 0% 1% 54% 39% 1% 4%
1353 64 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2017 2501933 78 0% 0% 37% 50% 6% 6%
1353 160 0% 0% 40% 60% 0% 0%
2016 2501933 47 0% 9% 64% 26% 2% 0%
1355 28 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1353 208 0% 0% 92% 0% 0% 8%
2015 2501933 63 0% 0% 68% 21% 2% 10%
2014 2501933 26 0% 0% 77% 23% 0% 0%
2013 2501933 35 6% 14% 69% 11% 0% 0%