Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 43 90.698% 100% 9.302%
2021 52 94.231% 100% 5.769%
2020 122 96.721% 100% 3.279%
2019 128 98.438% 100% 1.562%
2018 124 94.355% 100% 5.645%
2017 137 96.35% 98.507% 2.19%
2016 139 94.964% 97.778% 2.878%
2015 142 95.775% 97.842% 2.113%
2014 150 94.667% 97.26% 2.667%
2013 148 96.622% 100% 3.378%
2012 145 93.793% 100% 6.207%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501933 43
  91%
  100%
  9%
2021 2501933 52
  94%
  100%
  6%
2020 2501933 122
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501933 128
  98%
  100%
  2%
2018 2501933 124
  94%
  100%
  6%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501933 137
  96%
  99%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2501933 139
  95%
  98%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2501933 142
  96%
  98%
  2%
2014 2501933 150
  95%
  97%
  3%
2013 2501933 148
  97%
  100%
  3%
2012 2501933 145
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501933 43 0% 5% 56% 30% 0% 9%
2021 2501933 52 4% 15% 31% 44% 0% 6%
2020 2501933 122 5% 2% 74% 16% 0% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2501933 128 2% 9% 80% 6% 0% 2%
2018 2501933 124 3% 8% 69% 14% 0% 6%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2501933 137 1% 5% 68% 22% 1% 2%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2016 2501933 139 2% 2% 54% 37% 2% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2501933 142 5% 11% 46% 34% 2% 2%
2014 2501933 150 4% 5% 51% 35% 3% 3%
2013 2501933 148 3% 5% 52% 36% 0% 3%
2012 2501933 145 3% 7% 54% 29% 0% 6%