Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 100% 100% 0%
2021 11 72.727% 88.889% 18.182%
2020 226 96.46% 97.758% 1.327%
2019 249 98.394% 100% 1.606%
2018 254 95.276% 98.776% 3.543%
2017 255 95.686% 99.187% 3.529%
2016 257 96.109% 98.016% 1.946%
2015 263 96.958% 99.609% 2.662%
2014 272 97.426% 98.881% 1.471%
2013 262 96.565% 99.216% 2.672%
2012 233 96.137% 99.556% 3.433%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501933 3
  100%
  100%
  0%
2021 2501933 11
  73%
  89%
  18%
2020 2501933 226
  96%
  98%
  1%
2019 2501933 249
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501933 254
  95%
  99%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2017 2501933 255
  96%
  99%
  4%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2501933 257
  96%
  98%
  2%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2015 2501933 263
  97%
  100%
  3%
2014 2501933 272
  97%
  99%
  1%
2013 2501933 262
  97%
  99%
  3%
2012 2501933 233
  96%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501933 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501933 11 9% 9% 27% 27% 9% 18%
2020 2501933 226 4% 9% 63% 20% 2% 1%
2019 2501933 249 3% 17% 59% 19% 0% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501933 254 2% 5% 53% 35% 1% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2501933 255 2% 5% 49% 40% 1% 4%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2501933 257 2% 2% 48% 44% 2% 2%
1353 48 0% 0% 0% 67% 0% 33%
2015 2501933 263 3% 3% 66% 25% 0% 3%
2014 2501933 272 3% 1% 61% 32% 1% 1%
2013 2501933 262 2% 3% 61% 31% 1% 3%
2012 2501933 233 2% 4% 67% 23% 0% 3%