Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 155 92.903% 96.644% 3.871%
2021 171 90.643% 95.092% 4.678%
2020 257 94.942% 95.312% 0.389%
2019 257 92.607% 94.444% 1.946%
2018 260 92.308% 93.023% 0.769%
2017 244 95.492% 96.68% 1.23%
2016 260 95% 96.863% 1.923%
2015 276 95.652% 97.059% 1.449%
2014 270 95.185% 96.255% 1.111%
2013 271 94.834% 95.896% 1.107%
2012 230 93.043% 93.86% 0.87%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501933 155
  93%
  97%
  4%
2021 2501933 171
  91%
  95%
  5%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 2501933 257
  95%
  95%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2019 2501933 257
  93%
  94%
  2%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2501933 260
  92%
  93%
  1%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2501933 244
  95%
  97%
  1%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2016 2501933 260
  95%
  97%
  2%
1353 128
  38%
  60%
  38%
2015 2501933 276
  96%
  97%
  1%
2014 2501933 270
  95%
  96%
  1%
2013 2501933 271
  95%
  96%
  1%
2012 2501933 230
  93%
  94%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501933 155 2% 5% 50% 34% 3% 4%
2021 2501933 171 1% 2% 51% 36% 5% 5%
1353 64 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2501933 257 2% 3% 54% 35% 5% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 2501933 257 2% 2% 43% 45% 5% 2%
1353 48 33% 0% 0% 67% 0% 0%
2018 2501933 260 3% 0% 51% 39% 7% 1%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2501933 244 2% 2% 48% 43% 3% 1%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2016 2501933 260 1% 2% 44% 49% 3% 2%
1353 128 0% 0% 13% 25% 25% 38%
2015 2501933 276 1% 1% 43% 50% 3% 1%
2014 2501933 270 1% 3% 49% 43% 4% 1%
2013 2501933 271 1% 2% 48% 45% 4% 1%
2012 2501933 230 2% 4% 35% 52% 6% 1%