Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 45 91.111% 100% 8.889%
2021 43 97.674% 100% 2.326%
2020 53 98.113% 100% 1.887%
2019 35 94.286% 100% 5.714%
2018 64 96.875% 100% 3.125%
2017 79 92.405% 100% 7.595%
2016 67 97.015% 100% 2.985%
2015 44 90.909% 97.561% 6.818%
2014 60 98.333% 100% 1.667%
2013 58 98.276% 100% 1.724%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501933 45
  91%
  100%
  9%
2021 2501933 43
  98%
  100%
  2%
2020 2501933 53
  98%
  100%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2501933 35
  94%
  100%
  6%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2501933 64
  97%
  100%
  3%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2017 2501933 79
  92%
  100%
  8%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2016 2501933 67
  97%
  100%
  3%
1355 28
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2015 2501933 44
  91%
  98%
  7%
2014 2501933 60
  98%
  100%
  2%
2013 2501933 58
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501933 45 4% 22% 56% 9% 0% 9%
2021 2501933 43 2% 30% 60% 5% 0% 2%
2020 2501933 53 2% 36% 58% 2% 0% 2%
1353 32 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2019 2501933 35 3% 43% 46% 3% 0% 6%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501933 64 3% 8% 77% 9% 0% 3%
1353 80 0% 20% 60% 20% 0% 0%
2017 2501933 79 3% 11% 57% 22% 0% 8%
1353 80 0% 0% 80% 20% 0% 0%
2016 2501933 67 4% 15% 75% 3% 0% 3%
1355 28 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2015 2501933 44 5% 18% 61% 7% 2% 7%
2014 2501933 60 3% 17% 75% 3% 0% 2%
2013 2501933 58 2% 41% 53% 2% 0% 2%