Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 52 92.308% 100% 7.692%
2021 47 97.872% 100% 2.128%
2020 38 100% 100% 0%
2019 39 100% 100% 0%
2018 38 94.737% 100% 5.263%
2017 43 90.698% 100% 9.302%
2016 40 100% 100% 0%
2015 47 97.872% 97.872% 0%
2014 56 91.071% 96.226% 5.357%
2013 76 98.684% 100% 1.316%
2012 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500250 1
  100%
  100%
  0%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2501933 52
  92%
  100%
  8%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2021 2501933 47
  98%
  100%
  2%
2020 2500256 2
  50%
  100%
  50%
2501915 1
  100%
  100%
  0%
2500786 1
  100%
  100%
  0%
2501910 1
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2501233 1
  100%
  100%
  0%
2501933 38
  100%
  100%
  0%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2019 2500256 3
  100%
  100%
  0%
2500251 1
  100%
  100%
  0%
2500786 1
  100%
  100%
  0%
2501933 39
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 2
  100%
  100%
  0%
2501573 1
  100%
  100%
  0%
2501002 1
  100%
  100%
  0%
2501933 38
  95%
  100%
  5%
2017 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2501233 2
  100%
  100%
  0%
2501933 43
  91%
  100%
  9%
2016 2500250 1
  100%
  100%
  0%
2500246 2
  100%
  100%
  0%
2501002 1
  100%
  100%
  0%
2501933 40
  100%
  100%
  0%
2015 2501573 2
  100%
  100%
  0%
2501933 47
  98%
  98%
  0%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2502758 1
  0%
  0%
  0%
2501933 56
  91%
  96%
  5%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
2013 2501933 76
  99%
  100%
  1%
2012 2501933 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500250 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502758 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501933 52 0% 4% 44% 44% 0% 8%
1353 80 0% 0% 80% 20% 0% 0%
2021 2501933 47 4% 13% 79% 2% 0% 2%
2020 2500256 2 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2501915 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500786 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501910 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501233 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501933 38 0% 8% 92% 0% 0% 0%
2500262 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500249 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500256 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500251 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500786 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501933 39 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500256 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501573 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501002 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501933 38 5% 21% 58% 11% 0% 5%
2017 2500256 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501233 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501933 43 0% 0% 60% 30% 0% 9%
2016 2500250 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500246 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501002 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501933 40 0% 3% 80% 18% 0% 0%
2015 2501573 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501933 47 2% 2% 72% 21% 2% 0%
2500262 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2014 2500256 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2502758 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2501933 56 0% 7% 50% 34% 4% 5%
2500262 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2013 2501933 76 4% 9% 70% 16% 0% 1%
2012 2501933 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%