Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 159 99.371% 100% 0.629%
2021 156 95.513% 97.386% 1.923%
2020 256 98.828% 100% 1.172%
2019 238 92.017% 93.59% 1.681%
2018 245 98.776% 99.588% 0.816%
2017 255 96.863% 98.8% 1.961%
2016 252 95.238% 96.774% 1.587%
2015 263 98.099% 98.851% 0.76%
2014 262 99.237% 99.237% 0%
2013 256 99.219% 100% 0.781%
2012 235 99.149% 99.573% 0.426%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501933 159
  99%
  100%
  1%
2021 2501933 156
  96%
  97%
  2%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2020 2501933 256
  99%
  100%
  1%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2501933 238
  92%
  94%
  2%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2018 2501933 245
  99%
  100%
  1%
1353 80
  80%
  80%
  0%
2017 2501933 255
  97%
  99%
  2%
1353 112
  86%
  100%
  14%
2016 2501933 252
  95%
  97%
  2%
1355 42
  67%
  67%
  0%
1353 96
  67%
  100%
  33%
2015 2501933 263
  98%
  99%
  1%
2014 2501933 262
  99%
  99%
  0%
2013 2501933 256
  99%
  100%
  1%
2012 2501933 235
  99%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501933 159 3% 8% 69% 20% 0% 1%
2021 2501933 156 0% 1% 54% 40% 3% 2%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2020 2501933 256 2% 9% 71% 18% 0% 1%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2501933 238 0% 1% 53% 38% 6% 2%
1353 64 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2018 2501933 245 0% 1% 47% 50% 0% 1%
1353 80 0% 0% 20% 60% 20% 0%
2017 2501933 255 0% 2% 53% 41% 1% 2%
1353 112 0% 0% 43% 43% 0% 14%
2016 2501933 252 0% 1% 50% 44% 3% 2%
1355 42 0% 0% 33% 33% 33% 0%
1353 96 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2015 2501933 263 0% 2% 57% 38% 1% 1%
2014 2501933 262 1% 2% 53% 44% 1% 0%
2013 2501933 256 1% 4% 64% 30% 0% 1%
2012 2501933 235 1% 4% 50% 44% 0% 0%