Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 18 94.444% 100% 5.556%
2021 46 69.565% 76.19% 8.696%
2020 118 92.373% 98.198% 5.932%
2019 127 96.063% 98.387% 2.362%
2018 126 91.27% 95.041% 3.968%
2017 132 90.909% 97.561% 6.818%
2016 141 92.908% 97.761% 4.965%
2015 119 93.277% 98.23% 5.042%
2014 142 97.887% 99.286% 1.408%
2013 135 95.556% 100% 4.444%
2012 132 93.182% 94.615% 1.515%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501933 18
  94%
  100%
  6%
1353 80
  40%
  67%
  40%
2021 2501933 46
  70%
  76%
  9%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2501933 118
  92%
  98%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501933 127
  96%
  98%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501933 126
  91%
  95%
  4%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501933 132
  91%
  98%
  7%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2016 2501933 141
  93%
  98%
  5%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2015 2501933 119
  93%
  98%
  5%
2014 2501933 142
  98%
  99%
  1%
2013 2501933 135
  96%
  100%
  4%
2012 2501933 132
  93%
  95%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501933 18 6% 28% 22% 39% 0% 6%
1353 80 0% 0% 20% 20% 20% 40%
2021 2501933 46 0% 2% 26% 39% 22% 9%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2501933 118 0% 10% 39% 43% 2% 6%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2501933 127 0% 5% 57% 34% 2% 2%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2501933 126 1% 3% 34% 53% 5% 4%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2501933 132 1% 2% 40% 48% 2% 7%
1353 80 0% 0% 60% 40% 0% 0%
2016 2501933 141 3% 5% 38% 48% 2% 5%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 67% 0% 33%
2015 2501933 119 5% 12% 54% 23% 2% 5%
2014 2501933 142 6% 12% 50% 30% 1% 1%
2013 2501933 135 5% 5% 52% 33% 0% 4%
2012 2501933 132 4% 11% 47% 32% 5% 2%