Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 50 100% 100% 0%
2021 49 97.959% 100% 2.041%
2020 104 100% 100% 0%
2019 92 97.826% 98.901% 1.087%
2018 126 89.683% 93.388% 3.968%
2017 114 94.737% 100% 5.263%
2016 127 96.063% 98.387% 2.362%
2015 129 99.225% 100% 0.775%
2014 98 98.98% 100% 1.02%
2013 102 95.098% 100% 4.902%
2012 106 96.226% 100% 3.774%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501933 50
  100%
  100%
  0%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2021 2501933 49
  98%
  100%
  2%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 2501933 104
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501933 92
  98%
  99%
  1%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2018 2501933 126
  90%
  93%
  4%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2017 2501933 114
  95%
  100%
  5%
1353 112
  57%
  100%
  43%
2016 2501933 127
  96%
  98%
  2%
1353 176
  91%
  100%
  9%
2015 2501933 129
  99%
  100%
  1%
2014 2501933 98
  99%
  100%
  1%
2013 2501933 102
  95%
  100%
  5%
2012 2501933 106
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501933 50 2% 2% 86% 10% 0% 0%
1353 64 0% 0% 75% 0% 0% 25%
2021 2501933 49 0% 0% 76% 22% 0% 2%
1353 64 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2501933 104 5% 0% 86% 10% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2501933 92 0% 0% 46% 52% 1% 1%
1353 64 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2018 2501933 126 0% 1% 44% 44% 6% 4%
1353 64 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2017 2501933 114 4% 23% 49% 18% 0% 5%
1353 112 0% 14% 43% 0% 0% 43%
2016 2501933 127 2% 5% 61% 28% 2% 2%
1353 176 0% 0% 55% 36% 0% 9%
2015 2501933 129 2% 1% 67% 29% 0% 1%
2014 2501933 98 1% 2% 62% 34% 0% 1%
2013 2501933 102 3% 8% 53% 31% 0% 5%
2012 2501933 106 5% 2% 58% 31% 0% 4%