Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 142 93.662% 97.08% 3.521%
2021 152 93.421% 95.302% 1.974%
2020 161 96.894% 96.894% 0%
2019 240 97.917% 98.739% 0.833%
2018 263 88.213% 89.922% 1.901%
2017 265 92.453% 96.457% 4.151%
2016 253 89.328% 93.388% 4.348%
2015 269 94.424% 98.069% 3.717%
2014 261 95.402% 98.419% 3.065%
2013 267 93.258% 98.81% 5.618%
2012 269 92.937% 95.785% 2.974%
2011 245 95.102% 96.68% 1.633%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501933 142
  94%
  97%
  4%
2501935 1
  100%
  100%
  0%
2021 2501933 152
  93%
  95%
  2%
2020 2501933 161
  97%
  97%
  0%
2019 2501933 240
  98%
  99%
  1%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2018 2501933 263
  88%
  90%
  2%
2017 2501933 265
  92%
  96%
  4%
1355 42
  0%
  0%
  0%
2016 2501933 253
  89%
  93%
  4%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2015 2501933 269
  94%
  98%
  4%
2014 2501933 261
  95%
  98%
  3%
2013 2501933 267
  93%
  99%
  6%
2012 2501933 269
  93%
  96%
  3%
2011 2501933 245
  95%
  97%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501933 142 0% 1% 30% 63% 3% 4%
2501935 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501933 152 1% 1% 27% 64% 5% 2%
2020 2501933 161 1% 1% 22% 73% 3% 0%
2019 2501933 240 1% 2% 55% 40% 1% 1%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2018 2501933 263 1% 2% 30% 55% 10% 2%
2017 2501933 265 0% 1% 26% 66% 3% 4%
1355 42 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2016 2501933 253 1% 0% 30% 58% 6% 4%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2015 2501933 269 4% 1% 55% 35% 2% 4%
2014 2501933 261 3% 3% 57% 32% 2% 3%
2013 2501933 267 2% 1% 60% 30% 1% 6%
2012 2501933 269 3% 0% 66% 23% 4% 3%
2011 2501933 245 2% 11% 51% 31% 3% 2%