Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 152 91.447% 95.205% 3.947%
2021 169 86.982% 89.091% 2.367%
2020 184 90.217% 91.209% 1.087%
2019 286 87.762% 89.643% 2.098%
2018 279 78.495% 80.812% 2.867%
2017 275 86.182% 88.433% 2.545%
2016 303 85.479% 86.622% 1.32%
2015 290 77.241% 80% 3.448%
2014 258 86.047% 89.157% 3.488%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501933 152
  91%
  95%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501933 169
  87%
  89%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2501933 184
  90%
  91%
  1%
2019 2501933 286
  88%
  90%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2501933 279
  78%
  81%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2017 2501933 275
  86%
  88%
  3%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2016 2501933 303
  85%
  87%
  1%
1355 28
  0%
  0%
  0%
1353 96
  67%
  67%
  0%
2015 2501933 290
  77%
  80%
  3%
2014 2501933 258
  86%
  89%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501933 152 0% 3% 45% 43% 5% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501933 169 1% 0% 44% 41% 11% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2501933 184 2% 3% 29% 55% 9% 1%
2019 2501933 286 2% 3% 36% 44% 10% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2501933 279 0% 0% 32% 46% 19% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2501933 275 1% 0% 43% 39% 11% 3%
1353 48 0% 0% 0% 67% 0% 33%
2016 2501933 303 1% 0% 41% 44% 13% 1%
1355 28 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 96 0% 0% 33% 33% 33% 0%
2015 2501933 290 1% 2% 35% 40% 19% 3%
2014 2501933 258 2% 4% 48% 33% 10% 3%