Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 152 91.447% 95.205% 3.947%
2021 158 93.671% 93.671% 0%
2020 176 94.886% 95.977% 1.136%
2019 263 94.297% 95.385% 1.141%
2018 287 88.153% 90.357% 2.439%
2017 274 86.861% 87.823% 1.095%
2016 303 86.799% 88.255% 1.65%
2015 291 80.756% 83.039% 2.749%
2014 260 89.615% 90.661% 1.154%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501933 152
  91%
  95%
  4%
2021 2501933 158
  94%
  94%
  0%
2020 2501933 176
  95%
  96%
  1%
2019 2501933 263
  94%
  95%
  1%
2018 2501933 287
  88%
  90%
  2%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2017 2501933 274
  87%
  88%
  1%
1353 96
  50%
  50%
  0%
2016 2501933 303
  87%
  88%
  2%
1355 28
  50%
  100%
  50%
1353 80
  80%
  80%
  0%
2015 2501933 291
  81%
  83%
  3%
2014 2501933 260
  90%
  91%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501933 152 1% 1% 49% 41% 5% 4%
2021 2501933 158 3% 3% 44% 44% 6% 0%
2020 2501933 176 2% 1% 49% 43% 4% 1%
2019 2501933 263 2% 3% 44% 45% 5% 1%
2018 2501933 287 0% 0% 44% 44% 9% 2%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2017 2501933 274 0% 0% 37% 50% 12% 1%
1353 96 0% 0% 17% 33% 50% 0%
2016 2501933 303 2% 1% 32% 52% 12% 2%
1355 28 0% 0% 0% 50% 0% 50%
1353 80 0% 0% 20% 60% 20% 0%
2015 2501933 291 2% 2% 27% 49% 16% 3%
2014 2501933 260 0% 3% 46% 40% 9% 1%