Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 164 95.732% 100% 4.268%
2021 159 94.969% 100% 5.031%
2020 178 94.382% 100% 5.618%
2019 178 93.258% 98.81% 5.618%
2018 278 93.525% 96.296% 2.878%
2017 276 94.203% 97.015% 2.899%
2016 287 95.122% 99.273% 4.181%
2015 283 94.7% 97.101% 2.473%
2014 282 97.163% 99.636% 2.482%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501933 164
  96%
  100%
  4%
2021 2501933 159
  95%
  100%
  5%
2020 2501933 178
  94%
  100%
  6%
2019 2501933 178
  93%
  99%
  6%
2018 2501933 278
  94%
  96%
  3%
2017 2501933 276
  94%
  97%
  3%
2016 2501933 287
  95%
  99%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2501933 283
  95%
  97%
  2%
2014 2501933 282
  97%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501933 164 3% 13% 70% 10% 0% 4%
2021 2501933 159 3% 3% 74% 16% 0% 5%
2020 2501933 178 4% 0% 56% 34% 0% 6%
2019 2501933 178 0% 1% 58% 34% 1% 6%
2018 2501933 278 5% 4% 65% 20% 4% 3%
2017 2501933 276 3% 1% 51% 39% 3% 3%
2016 2501933 287 3% 7% 59% 25% 1% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501933 283 2% 4% 66% 23% 3% 2%
2014 2501933 282 3% 10% 69% 15% 0% 2%