Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 33 93.939% 100% 6.061%
2021 39 97.436% 100% 2.564%
2020 116 97.414% 100% 2.586%
2019 128 99.219% 100% 0.781%
2018 107 90.654% 98.98% 8.411%
2017 86 94.186% 97.59% 3.488%
2016 107 98.131% 98.131% 0%
2015 94 100% 100% 0%
2014 107 99.065% 100% 0.935%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501933 33
  94%
  100%
  6%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 2501933 39
  97%
  100%
  3%
2020 2501933 116
  97%
  100%
  3%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2019 2501933 128
  99%
  100%
  1%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2018 2501933 107
  91%
  99%
  8%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2017 2501933 86
  94%
  98%
  3%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2016 2501933 107
  98%
  98%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2015 2501933 94
  100%
  100%
  0%
2014 2501933 107
  99%
  100%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501933 33 6% 6% 42% 39% 0% 6%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2021 2501933 39 5% 8% 59% 26% 0% 3%
2020 2501933 116 3% 3% 59% 33% 0% 3%
1353 64 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2019 2501933 128 2% 1% 70% 26% 0% 1%
1353 96 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2018 2501933 107 5% 10% 65% 10% 1% 8%
1353 80 0% 0% 80% 20% 0% 0%
2017 2501933 86 6% 17% 59% 12% 2% 3%
1353 64 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2016 2501933 107 6% 10% 72% 10% 2% 0%
1353 64 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2015 2501933 94 5% 12% 68% 15% 0% 0%
2014 2501933 107 4% 19% 57% 20% 0% 1%