Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 24
  100%
  100%
  0%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
1353 304
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2021 2501572 13
  100%
  100%
  0%
1353 272
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 24 0% 42% 58% 0% 0% 0%
2501933 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 304 0% 21% 79% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501572 13 0% 0% 69% 31% 0% 0%
1353 272 0% 18% 76% 0% 0% 6%