Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 166 93.976% 95.706% 1.807%
2021 161 92.547% 94.304% 1.863%
2020 179 94.413% 95.48% 1.117%
2019 168 92.857% 93.976% 1.19%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501933 166
  94%
  96%
  2%
4316493 3
  100%
  100%
  0%
2021 2501933 161
  93%
  94%
  2%
2020 2501933 179
  94%
  95%
  1%
2019 2501933 168
  93%
  94%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501933 166 0% 0% 36% 58% 4% 2%
4316493 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501933 161 0% 0% 53% 39% 6% 2%
2020 2501933 179 0% 3% 46% 46% 4% 1%
2019 2501933 168 1% 1% 36% 55% 6% 1%