Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 140 98.571% 99.281% 0.714%
2021 157 100% 100% 0%
2020 166 99.398% 99.398% 0%
2019 10 70% 70% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501933 140
  99%
  99%
  1%
4316493 2
  100%
  100%
  0%
2021 2501933 157
  100%
  100%
  0%
4316493 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2501933 166
  99%
  99%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501933 10
  70%
  70%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501933 140 0% 1% 66% 32% 1% 1%
4316493 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501933 157 0% 0% 69% 31% 0% 0%
4316493 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2501933 166 0% 1% 71% 27% 1% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2501933 10 0% 0% 30% 40% 30% 0%