Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 28 100% 100% 0%
2020 9 100% 100% 0%
2019 1 0% 0% 100%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501933 28
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2020 2501933 9
  100%
  100%
  0%
2019 2501933 1
  0%
  0%
  100%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501933 28 0% 7% 82% 11% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2020 2501933 9 0% 0% 78% 22% 0% 0%
2019 2501933 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%