Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 165 76.364% 79.245% 3.636%
2021 168 81.548% 83.03% 1.786%
2020 163 89.571% 90.683% 1.227%
2019 10 90% 90% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501933 165
  76%
  79%
  4%
1353 32
  0%
  0%
  0%
2021 2501933 168
  82%
  83%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2501933 163
  90%
  91%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501933 10
  90%
  90%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501933 165 1% 0% 21% 53% 20% 4%
1353 32 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2501933 168 4% 0% 33% 45% 17% 2%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2501933 163 4% 2% 39% 45% 9% 1%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2501933 10 0% 0% 90% 0% 10% 0%