Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 144 95.833% 96.503% 0.694%
2021 165 98.182% 98.78% 0.606%
2020 167 93.413% 95.122% 1.796%
2019 7 71.429% 71.429% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501933 144
  96%
  97%
  1%
2021 2501933 165
  98%
  99%
  1%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2020 2501933 167
  93%
  95%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501933 7
  71%
  71%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501933 144 0% 1% 41% 54% 3% 1%
2021 2501933 165 1% 1% 52% 45% 1% 1%
1353 32 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2020 2501933 167 2% 1% 57% 34% 5% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2501933 7 0% 0% 57% 14% 29% 0%