Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 139 88.489% 92.481% 4.317%
2021 151 98.675% 99.333% 0.662%
2020 3 100% 100% 0%
2019 10 90% 90% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501933 139
  88%
  92%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501933 151
  99%
  99%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2501933 3
  100%
  100%
  0%
2019 2501933 10
  90%
  90%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501933 139 1% 3% 61% 23% 7% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501933 151 1% 1% 58% 39% 1% 1%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2501933 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2019 2501933 10 0% 0% 40% 50% 10% 0%