Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 195 95.385% 97.382% 2.051%
2021 155 69.677% 70.13% 0.645%
2020 7 100% 100% 0%
2019 4 75% 100% 25%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501933 195
  95%
  97%
  2%
1353 160
  90%
  90%
  0%
2021 2501933 155
  70%
  70%
  1%
2020 2501933 7
  100%
  100%
  0%
2019 2501933 4
  75%
  100%
  25%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501933 195 0% 3% 60% 33% 3% 2%
1353 160 0% 0% 70% 20% 10% 0%
2021 2501933 155 0% 5% 55% 10% 30% 1%
2020 2501933 7 0% 0% 43% 57% 0% 0%
2019 2501933 4 0% 0% 50% 25% 0% 25%