Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 149 96.644% 98.63% 2.013%
2021 164 97.561% 99.379% 1.829%
2020 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501933 149
  97%
  99%
  2%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 2501933 164
  98%
  99%
  2%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2020 2501933 2
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501933 149 3% 1% 67% 26% 1% 2%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2021 2501933 164 4% 3% 73% 18% 1% 2%
1353 80 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2501933 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%