Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 44 86.364% 97.436% 11.364%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501933 44
  86%
  97%
  11%
1353 16
  0%
  0%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501933 44 0% 9% 25% 50% 2% 11%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%