Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 261 64% 79% 18%
2020 265 53% 62% 15%
2019 281 68% 80% 15%
2018 350 54% 62% 13%
2017 359 49% 61% 19%
2016 350 52% 63% 18%
2015 345 54% 64% 15%
2014 267 48% 60% 21%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2502441 261
  64%
  79%
  18%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2020 2502441 265
  53%
  62%
  15%
2019 2502441 281
  68%
  80%
  15%
1353 45
  67%
  100%
  33%
2018 2502441 350
  54%
  62%
  13%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2017 2502441 359
  49%
  61%
  19%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2502441 350
  52%
  63%
  18%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2502441 345
  54%
  64%
  15%
2014 2502441 267
  48%
  60%
  21%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2502441 261 1% 0% 9% 52% 17% 18%
1353 45 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2020 2502441 265 0% 0% 5% 48% 32% 15%
2019 2502441 281 0% 0% 6% 62% 17% 15%
1353 45 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2018 2502441 350 1% 0% 5% 47% 33% 13%
1353 30 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2502441 359 0% 0% 6% 42% 32% 19%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2502441 350 1% 0% 3% 48% 31% 18%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2502441 345 0% 0% 6% 48% 31% 15%
2014 2502441 267 0% 1% 5% 42% 31% 21%