Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 305 96% 98% 3%
2020 318 92% 98% 6%
2019 279 99% 100% 1%
2018 345 96% 98% 2%
2017 279 93% 98% 5%
2016 300 96% 100% 4%
2015 307 95% 99% 4%
2014 349 94% 99% 5%
2013 265 94% 98% 3%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2502442 305
  96%
  98%
  3%
1353 180
  83%
  100%
  17%
2020 2502442 318
  92%
  98%
  6%
2019 2502442 279
  99%
  100%
  1%
1353 90
  100%
  100%
  0%
2018 2502442 345
  96%
  98%
  2%
1353 150
  80%
  89%
  10%
2017 2502442 279
  93%
  98%
  5%
1353 165
  55%
  86%
  36%
2016 2502442 300
  96%
  100%
  4%
1353 150
  50%
  71%
  30%
2015 2502442 307
  95%
  99%
  4%
2014 2502442 349
  94%
  99%
  5%
2013 2502442 265
  94%
  98%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2502442 305 5% 25% 58% 8% 2% 3%
1353 180 0% 17% 58% 8% 0% 17%
2020 2502442 318 4% 12% 64% 12% 2% 6%
2019 2502442 279 4% 36% 52% 6% 0% 1%
1353 90 0% 17% 83% 0% 0% 0%
2018 2502442 345 3% 10% 66% 17% 2% 2%
1353 150 0% 0% 60% 20% 10% 10%
2017 2502442 279 4% 13% 63% 13% 2% 5%
1353 165 9% 0% 18% 27% 9% 36%
2016 2502442 300 4% 19% 57% 16% 0% 4%
1353 150 0% 0% 30% 20% 20% 30%
2015 2502442 307 5% 15% 64% 11% 1% 4%
2014 2502442 349 4% 8% 62% 19% 1% 5%
2013 2502442 265 5% 16% 58% 16% 2% 3%