Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 306 94% 96% 2%
2020 299 93% 98% 5%
2019 272 100% 100% 0%
2018 351 97% 99% 2%
2017 284 96% 98% 2%
2016 306 95% 99% 4%
2015 296 94% 99% 5%
2014 326 96% 98% 2%
2013 279 98% 99% 1%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 2502442 306
  94%
  96%
  2%
1353 150
  100%
  100%
  0%
2020 2502442 299
  93%
  98%
  5%
2019 2502442 272
  100%
  100%
  0%
1353 105
  71%
  100%
  29%
2018 2502442 351
  97%
  99%
  2%
1353 240
  94%
  100%
  6%
2017 2502442 284
  96%
  98%
  2%
1353 225
  80%
  100%
  20%
2016 2502442 306
  95%
  99%
  4%
1353 225
  93%
  100%
  7%
2015 2502442 296
  94%
  99%
  5%
2014 2502442 326
  96%
  98%
  2%
2013 2502442 279
  98%
  99%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 2502442 306 5% 12% 51% 26% 4% 2%
1353 150 0% 10% 70% 20% 0% 0%
2020 2502442 299 5% 19% 53% 17% 2% 5%
2019 2502442 272 5% 25% 63% 7% 0% 0%
1353 105 0% 0% 71% 0% 0% 29%
2018 2502442 351 4% 18% 59% 16% 1% 2%
1353 240 0% 6% 81% 6% 0% 6%
2017 2502442 284 3% 8% 70% 14% 2% 2%
1353 225 0% 20% 47% 13% 0% 20%
2016 2502442 306 3% 14% 69% 9% 1% 4%
1353 225 0% 7% 40% 47% 0% 7%
2015 2502442 296 4% 12% 61% 17% 1% 5%
2014 2502442 326 3% 10% 57% 26% 2% 2%
2013 2502442 279 4% 18% 54% 21% 1% 1%