UAB

Grau en Psicologia

Dades DGU
  • GRAU00000354 Graduat en Psicologia
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 93% 95% 2%
2021 92% 95% 3%
2020 92% 94% 2%
2019 93% 95% 2%
2018 90% 93% 3%
2017 89% 92% 3%
2016 89% 92% 3%
2015 88% 91% 3%
2014 87% 90% 3%
2013 90% 92% 3%
2012 91% 94% 2%
2011 88% 92% 4%
2010 83% 90% 8%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 3 6 49 37 5
2021 3 5 49 38 5
2020 3 7 50 34 6
2019 3 8 49 36 5
2018 3 5 43 42 7
2017 3 5 44 40 8
2016 2 6 41 42 8
2015 3 6 42 41 9
2014 3 5 40 42 10
2013 3 7 41 42 8
2012 3 6 42 43 6
2011 3 7 40 42 8
2010 2 3 39 45 10
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
102536 Acció Pública i Canvi Social 50 4 8 23 12 0 3 94% 100% 6%
102558 Activitat Física i Salut 34 1 2 25 6 0 0 100% 100% 0%
102596 Àmbits d'Aplicació en Psicologia de la Salut 25 0 2 15 6 0 2 92% 100% 8%
102571 Anàlisi de Dades 372 5 0 57 232 71 6 79% 81% 2%
105773 Anàlisi de la Interacció Docent 27 2 7 17 1 0 0 100% 100% 0%
101252 Antropologia Dels Sistemes de Sexe/gènere 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
102568 Aprenentatge del Llenguatge Oral i Escrit 18 0 2 13 3 0 0 100% 100% 0%
102591 Auditoria Sociolaboral 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
102574 Avaluació Psicològica 344 5 6 125 185 10 13 93% 97% 4%
102540 Avaluació Psicològica Clínica en la Infància i l'Adolescència 74 0 0 22 46 4 1 93% 94% 1%
105774 Avaluació Psicològica Clínica en l'Edat Adulta 71 4 5 49 9 2 2 94% 97% 3%
105813 Delicte i Dones 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
102539 Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del Desenvolupament 73 2 9 38 21 1 2 96% 99% 3%
102595 Educació per a la Salut 31 1 9 17 3 0 1 97% 100% 3%
102598 Estratègies d'Aprenentatge 46 2 10 30 3 0 1 98% 100% 2%
102594 Estrès i Salut 69 4 14 19 28 3 1 94% 96% 1%
100282 Ètica 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
102587 Evolució del Cervell, la Cognició i la Intel·ligència 8 2 3 2 1 0 0 100% 100% 0%
100290 Filosofia de l'Art 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
102607 Fonaments de Psicobiologia I 418 24 18 148 155 64 8 83% 84% 2%
102606 Fonaments de Psicobiologia II 400 9 4 177 170 20 19 90% 95% 5%
102562 Gestió del Temps 52 3 1 27 16 2 3 90% 96% 6%
102580 Història de la Psicologia 376 5 11 190 152 8 10 95% 98% 3%
102583 Imatges i Símbols: Relacions Afectives i de Gènere 64 4 4 49 7 0 0 100% 100% 0%
102582 Infància i Famílies en Contexts de Dificultats 133 7 29 91 6 0 0 100% 100% 0%
102602 Influència Social i Grups 339 0 0 155 177 5 2 98% 99% 1%
102597 Intel·ligència i Processos Cognitius 15 0 2 5 6 0 2 87% 100% 13%
102593 Intervenció en Psicologia de la Salut 30 1 7 12 10 0 0 100% 100% 0%
102590 Intervenció i Consultoria de Processos 30 2 10 12 5 0 1 97% 100% 3%
102565 Intervenció Social i Comunitària 43 2 9 18 11 0 3 93% 100% 7%
106400 Introducció a la Psicologia de la Salut 290 4 8 165 105 5 3 97% 98% 1%
102573 Introducció Al Tractament Psicològic 345 7 12 111 190 21 3 93% 94% 1%
102535 Investigació i Coneixement Psicosocial 44 3 0 30 10 0 1 98% 100% 2%
102579 La Dimensió Social de la Persona 386 10 0 201 138 18 19 90% 95% 5%
100293 Lectura de Textos Filosòfics 1 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0%
102566 Mètodes, Dissenys i Tècniques d'Investigació 380 18 62 184 78 16 22 90% 96% 6%
102570 Models Estadístics i Psicomètrics 378 14 12 154 153 25 19 88% 93% 5%
102544 Neuropsicologia Clínica 98 3 4 53 35 2 1 97% 98% 1%
101244 Persona, Cos, Salut i Gènere 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
102578 Personalitat i Diferències Individuals 393 0 0 120 239 30 4 91% 92% 1%
102589 Planificació i Gestió de Recursos Humans 43 3 6 28 5 0 1 98% 100% 2%
106165 Pràctica de la Intervenció Educativa i Psicosocial 19 1 3 14 1 0 0 100% 100% 0%
102551 Pràctiques Externes 35 1 22 8 3 0 1 97% 100% 3%
106402 Pràctiques Externes 250 13 130 86 15 1 5 98% 100% 2%
102550 Pràctiques Integrades 27 1 0 23 2 1 0 96% 96% 0%
106401 Pràctiques Integrades 283 12 0 246 19 2 4 98% 99% 1%
102605 Processos Psicològics: Aprenentatge i Condicionament 394 2 1 49 253 72 14 78% 81% 4%
102577 Processos Psicològics: Atenció i Percepció 384 5 1 199 160 15 4 95% 96% 1%
102604 Processos Psicològics: Memòria 337 1 0 89 216 19 12 91% 94% 4%
102576 Processos Psicològics: Motivació i Emoció 381 0 18 275 67 3 18 94% 99% 5%
102603 Processos Psicològics: Pensament i Llenguatge 319 5 13 109 173 16 3 94% 95% 1%
102586 Psicoendocrinologia 101 4 22 63 10 2 0 98% 98% 0%
102585 Psicofarmacologia 128 7 6 51 55 5 3 94% 96% 2%
102584 Psicogenètica 78 3 0 38 35 1 1 97% 99% 1%
102564 Psicologia Cultural i de la Comunicació 68 4 10 34 15 3 2 93% 95% 3%
102561 Psicologia de la Comunicació Publicitària 44 1 14 24 4 0 1 98% 100% 2%
102592 Psicologia de la Salut: Fonaments 7 0 0 4 2 1 0 86% 86% 0%
102548 Psicologia de l'Educació 333 2 2 150 168 6 5 97% 98% 2%
102559 Psicologia de les Organitzacions 318 7 20 244 47 0 0 100% 100% 0%
102557 Psicologia de l'Esport 54 0 7 30 17 0 0 100% 100% 0%
102588 Psicologia del Treball 45 4 4 29 7 1 0 98% 98% 0%
102575 Psicologia Evolutiva I 376 0 3 268 88 8 9 95% 98% 2%
102549 Psicologia Evolutiva II 326 14 19 240 38 3 12 95% 99% 4%
102547 Psicologia Fisiològica I 366 20 27 128 152 31 7 90% 91% 2%
102546 Psicologia Fisiològica II 352 19 24 140 133 18 17 90% 95% 5%
106164 Psicologia Forense: Processos Cognitius 66 3 3 55 3 1 1 97% 98% 2%
102581 Psicologia i Envelliment 42 0 10 23 8 1 0 98% 98% 0%
102563 Psicologia Social Aplicada 67 1 0 25 41 0 0 100% 100% 0%
102601 Psicologia Social del Món Contemporani 313 6 28 162 115 2 0 99% 99% 0%
102534 Psicologia Social per a l'Anàlisi i la Intervenció 48 1 1 42 2 0 2 96% 100% 4%
102569 Psicometria 351 7 5 129 148 44 10 84% 87% 3%
102572 Psicopatologia Al Llarg del Cicle Vital 348 17 15 172 112 29 3 91% 92% 1%
102538 Psicopatologia de la Infància i l'Adolescència 143 0 2 99 39 0 3 98% 100% 2%
105775 Psicopatologia de l'Edat Adulta 144 1 6 60 69 6 2 94% 96% 1%
105817 Representacions Socioculturals de la Masculinitat 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
102567 Sordesa i Trastorns de l'Aprenentatge 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
102555 Tècniques de Gestió de la Informació 2 0 1 0 0 0 1 50% 100% 50%
102537 Tractaments Cognitivoconductuals en la Infància i l'Adolescència 88 1 8 64 13 0 2 98% 100% 2%
105776 Tractaments Cognitivoconductuals en l'Edat Adulta 99 4 1 45 49 0 0 100% 100% 0%
102541 Trastorns de la Personalitat 163 1 4 74 75 5 3 95% 97% 2%
102608 Treball de Final de Grau 315 13 39 200 40 7 16 93% 98% 5%
102553 Valoració de Preferències i Presa de Decisions 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
105814 Violències Masclistes 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%