UAB

Grau en Química

Dades DGU
  • GRAU00000355 Graduat en Química
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 78% 82% 5%
2020 76% 82% 7%
2019 82% 87% 6%
2018 81% 85% 5%
2017 78% 82% 6%
2016 79% 84% 6%
2015 77% 82% 5%
2014 77% 82% 6%
2013 73% 79% 7%
2012 72% 76% 5%
2011 69% 74% 7%
2010 48% 56% 13%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 2 5 32 43 18
2020 2 5 31 44 18
2019 2 3 36 45 13
2018 2 4 32 46 15
2017 2 6 29 45 18
2016 2 4 30 48 16
2015 2 5 28 47 18
2014 2 4 28 49 18
2013 2 5 23 49 21
2012 2 3 23 48 24
2011 1 2 22 49 26
2010 0 2 15 38 44
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
102501 Anàlisi i Gestió de la Qualitat 24 0 1 11 8 3 1 83% 87% 4%
102523 Biologia Molecular 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
102522 Bioquímica 69 1 0 17 41 5 5 86% 92% 7%
102513 Caracterització de Materials 24 1 5 15 1 0 2 92% 100% 8%
102511 Ciència de Materials 67 0 2 13 39 11 2 81% 83% 3%
102532 Determinació Estructural 86 1 5 22 45 13 0 85% 85% 0%
102500 Economia i Gestió Empresarial 9 2 0 4 1 1 1 78% 88% 11%
102499 Electroquímica i Corrosió 11 1 1 6 3 0 0 100% 100% 0%
102521 Enginyeria de Proteïnes 9 0 0 1 8 0 0 100% 100% 0%
102531 Espectroscòpia 141 0 1 31 62 30 17 67% 76% 12%
102528 Estructura i Reactivitat Dels Composts Orgànics 143 0 3 32 40 67 1 52% 53% 1%
105034 Experimentació i Recursos Informàtics 107 2 0 88 7 9 1 91% 92% 1%
105040 Fenòmens de Transport i Fenòmens de Superfície 71 0 0 3 33 28 5 52% 56% 7%
105035 Física I 125 6 0 18 73 24 4 78% 80% 3%
105036 Física II 137 2 5 25 70 18 17 74% 85% 12%
102493 Fonaments de Biologia Molecular i Cel·lular 135 2 4 32 76 13 7 85% 90% 5%
102490 Fonaments de Geoquímica 130 4 3 35 60 19 9 78% 84% 7%
105032 Fonaments de Química I 130 3 6 25 64 27 5 75% 78% 4%
105033 Fonaments de Química II 141 2 1 17 59 53 8 56% 60% 6%
102492 Fonaments d'Enginyeria Química 128 1 3 23 64 28 9 71% 76% 7%
105044 Laboratori d'Anàlisi Cromatogràfica i Espectroscòpica 63 0 0 42 21 0 0 100% 100% 0%
105041 Laboratori de Síntesi Inorgànica 65 1 20 31 12 0 1 98% 100% 2%
105042 Laboratori de Síntesi Orgànica 69 0 1 45 21 1 1 97% 99% 1%
105043 Laboratori d'Experimentació en Química Física 46 0 7 33 6 0 0 100% 100% 0%
105037 Matemàtiques I 122 6 15 53 39 6 3 93% 95% 2%
105038 Matemàtiques II 128 4 1 38 69 10 6 88% 92% 5%
102510 Materials Polimèrics i Biomaterials 35 2 3 15 15 0 0 100% 100% 0%
102520 Metalls en Biologia i Medicina 18 2 1 6 6 1 2 83% 94% 11%
102488 Mètodes Espectroscòpics d'Anàlisi 63 0 0 10 44 7 2 86% 89% 3%
102527 Mètodes Sintètics 103 3 4 22 44 25 5 71% 74% 5%
102498 Monitoratge Industrial i Ambiental 17 1 0 15 1 0 0 100% 100% 0%
102509 Nanoquímica i Nanomaterials 26 1 1 13 10 1 0 96% 96% 0%
104052 Pràctiques Externes 44 1 11 31 0 0 1 98% 100% 2%
102497 Química Ambiental i Sostenibilitat 35 1 6 24 4 0 0 100% 100% 0%
102487 Química Analítica i Electroanàlisi 110 0 3 27 55 14 11 77% 86% 10%
102519 Química Bioanalítica 21 1 1 8 8 0 3 86% 100% 14%
102518 Química Bioorgànica 19 1 3 4 4 7 0 63% 63% 0%
102506 Química de Coordinació i Organometàl·lica 92 0 3 14 61 14 0 85% 85% 0%
102507 Química de l'Estat Sòlid 22 1 0 14 5 0 2 91% 100% 9%
102505 Química Dels Elements 138 0 7 33 37 58 2 56% 57% 1%
102496 Química Inorgànica Industrial 27 0 7 9 11 0 0 100% 100% 0%
102495 Química Orgànica Industrial 17 1 1 8 7 0 0 100% 100% 0%
102503 Química Quàntica 147 0 1 38 58 46 4 66% 68% 3%
102491 Redacció i Execució de Projectes 6 0 0 3 3 0 0 100% 100% 0%
102517 Simulació Biomolecular 15 0 2 6 6 1 0 93% 93% 0%
102516 Síntesi de Compostos Biològicament Actius 11 1 2 4 2 2 0 82% 82% 0%
102529 Tècniques de Separació 56 0 0 10 39 7 0 88% 88% 0%
104053 Temes de Ciència Actual 13 0 0 4 7 0 2 85% 100% 15%
105039 Termodinàmica i Cinètica 142 1 0 9 52 41 38 44% 60% 27%
102489 Treball de Final de Grau 73 3 16 45 7 1 1 97% 99% 1%