Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 60 81.667% 83.051% 1.667%
2021 45 93.333% 97.674% 4.444%
2020 44 97.727% 97.727% 0%
2019 57 92.982% 96.364% 3.509%
2018 36 94.444% 97.143% 2.778%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502501 120
  82%
  83%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2502501 90
  93%
  98%
  4%
2020 2502501 88
  98%
  98%
  0%
2019 2502501 114
  93%
  96%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2502501 72
  94%
  97%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502501 120 0% 3% 10% 68% 17% 2%
1353 32 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2502501 90 0% 0% 18% 76% 2% 4%
2020 2502501 88 0% 0% 34% 64% 2% 0%
2019 2502501 114 0% 5% 32% 56% 4% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2502501 72 0% 6% 28% 61% 3% 3%