Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 69 97.101% 97.101% 0%
2021 81 92.593% 96.154% 3.704%
2020 67 85.075% 85.075% 0%
2019 77 81.818% 87.5% 6.494%
2018 65 87.692% 87.692% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502501 138
  97%
  97%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2502501 162
  93%
  96%
  4%
2020 2502501 134
  85%
  85%
  0%
2019 2502501 154
  82%
  88%
  6%
2018 2502501 130
  88%
  88%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502501 138 4% 7% 77% 9% 3% 0%
1353 32 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2502501 162 2% 2% 22% 65% 4% 4%
2020 2502501 134 3% 0% 30% 52% 15% 0%
2019 2502501 154 3% 0% 27% 52% 12% 6%
2018 2502501 130 3% 8% 25% 51% 12% 0%