Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 67 91.045% 92.424% 1.493%
2021 85 96.471% 98.795% 2.353%
2020 66 78.788% 80% 1.515%
2019 75 90.667% 100% 9.333%
2018 56 94.643% 94.643% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502501 134
  91%
  92%
  1%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 2502501 170
  96%
  99%
  2%
2020 2502501 132
  79%
  80%
  2%
2019 2502501 150
  91%
  100%
  9%
2018 2502501 112
  95%
  95%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502501 134 6% 10% 22% 52% 7% 1%
1353 48 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2502501 170 5% 5% 25% 62% 1% 2%
2020 2502501 132 5% 3% 24% 47% 20% 2%
2019 2502501 150 1% 5% 28% 56% 0% 9%
2018 2502501 112 5% 7% 46% 36% 5% 0%