Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 59 100% 100% 0%
2021 43 97.674% 100% 2.326%
2020 42 95.238% 100% 4.762%
2019 46 95.652% 100% 4.348%
2018 33 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502501 118
  100%
  100%
  0%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2021 2502501 86
  98%
  100%
  2%
2020 2502501 84
  95%
  100%
  5%
2019 2502501 92
  96%
  100%
  4%
2018 2502501 66
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502501 118 7% 34% 29% 31% 0% 0%
1353 96 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2502501 86 5% 16% 30% 47% 0% 2%
2020 2502501 84 5% 5% 50% 36% 0% 5%
2019 2502501 92 4% 17% 35% 39% 0% 4%
2018 2502501 66 9% 27% 45% 18% 0% 0%