Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 69 89.855% 89.855% 0%
2021 61 88.525% 91.525% 3.279%
2020 59 96.61% 98.276% 1.695%
2019 58 87.931% 92.727% 5.172%
2018 42 76.19% 91.429% 16.667%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2502501 138
  90%
  90%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2021 2502501 122
  89%
  92%
  3%
2020 2502501 118
  97%
  98%
  2%
2019 2502501 116
  88%
  93%
  5%
2018 2502501 84
  76%
  91%
  17%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2502501 138 3% 0% 22% 65% 10% 0%
1353 64 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2021 2502501 122 2% 0% 20% 67% 8% 3%
2020 2502501 118 0% 0% 36% 61% 2% 2%
2019 2502501 116 0% 0% 45% 43% 7% 5%
2018 2502501 84 0% 0% 24% 52% 7% 17%